Wstęp do baz danch w SQL

W ramach warsztatu będziemy przeszukiwać, analizować oraz starać się wyciągać interesujące informacje na temat Trending YouTube Videos z ostatnich lat z krajów z całego świata (na podstawie danych udostępnionych w serwisie kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/datasnaek/youtube-new). Uczestnicy zapoznają się z pracą nad relatywnie dużym zbiorem danych i nauczą się wykorzystywać podstawową składnię zapytań SQL w celu realizacji ćwiczeń warsztatowych. Z funkcjonalności języka SQL wykorzystamy: zaczynając od podstawowych klauzul SELECT, poprzez klauzule filtrujące (WHERE, HAVING), sortujące (ORDER BY), używanie złączeń dwóch lub większej ilości tabel (JOIN), aż do klauzuli agregujących (GROUP BY).

Let’s GO – wprowadzenie do języka Golang

Na warsztacie poznamy podstawy języka Golang oraz dowiemy się gdzie najczęściej się go wykorzystuje. Napiszemy też prosty, przykładowy mikroserwis.
Warsztat skierowany jest do osób mających przynajmniej odrobinę doświadczenia z programowaniem np. ktoś już poracujący w branży, po kursie lub na studiach informatycznych/pokrewnych.

Program:
– Opis języka Go, pierwszy program
– Podstawowe typy danych
– Podstawowe instrukcje
– Typy złożone
– Pakiety, moduły i organizacja kodu
– Krótkie omówienie zaawansowanych elementów języka takie jak interfejsy, asynchroniczność/równoległość
– Mały projekt w postaci prostego mikroserwisu, który serwuje dane w postaci jsonów.