OpenStreetMap – świat nieograniczonych możliwości

online i Tydzień Programisty 09.09.2021, czwartek 18:00-19:00

W ramach prelekcji „OpenStreetMap – świat nieograniczonych możliwości” przedstawimy zarówno sam projekt, przyświecające mu idee i wynikające z niego możliwości, jak i społeczność zebraną wokół projektu i służącą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prelegent: Andrzej Kępys
Pracuje w branży informatycznej od 16 lat. Zainteresował się danymi przestrzennymi w 2011 roku, kiedy firma w której pracował podjęła decyzję o użyciu danych projektu OpenStreetMap do utworzenia map cyfrowych dla swoich klientów – Państwowej Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego. Zarówno idea przyświecająca projektowi jak i sam projekt oraz możliwości jakie on daje zainteresowały go tak bardzo że włączył się bardzo aktywnie w proces jego tworzenia oraz poprawy jakości. Rok później został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska dzięki czemu włączył się również w promocję projektu oraz organizację polskiej społeczności wokół niego. Samo wdrożenie map cyfrowych w służbach ratowniczych również okazało się dużym sukcesem dzięki czemu miał możliwość przeszkolenia się w kierunku systemów informacji przestrzennej, a ciągła praca z nimi, oraz samym projektem OpenStreetMap pozwoliła mu rozwijać wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Dzisiaj jest Prezesem Zarządu OpenStreetMap Polska oraz członkiem grupy doradczej przy zarządzie światowego OpenStreetMap. Zawodowo pracuje jako specjalista i architekt rozwiązań GIS, administruje grupą serwerów, projektuje i tworzy rozwiązania przestrzenne, prowadzi szkolenia i prelekcje w zakresie GIS oraz przestrzennej bazy danych PostGIS. Służy również swoją wiedzą jako konsultant.