Współcześnie wszystko dzieje się online, bardzo duże zbiory danych generowane są przez nasze smartfony i aktywność w aplikacjach, w sieciach społecznościowych i w sklepach internetowych. Stąd też duże zapotrzebowanie na inżynierów i Data Scientistów którzy potrafią przetwarzać taki typ danych i wyciągać na ich podstawie wnioski.

Analiza danych sesji użytkowników nie jest tematem kursów Data Science, a to z tego powodu, że są to dane nietypowe. To bardzo duża strata, bo z takimi danymi zetknie się większość z nas w swojej karierze!

Dlatego na warsztatach dowiemy się:

– jak wyglądają sesje w e-commerce,
– jak prowadzić eksplorację danych w Google Colab, czym jest Google Colab i jak połączyć je z Google Drive,
– jak instalować zaawansowane narzędzia analityczne na Google Colab,
– czym są modele pamięciowe (memory-based models),
– jak stworzyć model rekomendacji produktów dla użytkowników sklepów internetowych,
– jak sprawdzić skuteczność takiego modelu, jakich wskaźników używamy,
– jak rekomendować produkty,
– czym jest obiekt JSON.

Jeśli posiadasz podstawową wiedzę z zakresu programowania, szczególnie w Pythonie, to ten warsztat jest dla Ciebie. Znajomość Data Science i Machine Learning nie jest wymagana, ponieważ będziemy pracować krok po kroku i uczyć się będziemy generalnych zasad pracy z danymi.

Wszyscy uczestnicy powinni mieć swoje komputery i założone konta GMAIL (nie muszą być prywatne, mogą być tylko w ramach warsztatów).