Czego dotyczą warsztaty?
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak zacząć proces tworzenia produktów cyfrowych, skupionych na potrzebach ich użytkowników oraz jak przygotować prototypy, potrzebne na kilku etapach tego procesu.

Czego się nauczysz?
– Tworzenie person, znalezienie grupy odbiorczej przyszłych użytkowników
– Jak przygotować testy. Na co zwracać uwagę przy tworzeniu pytań do ankiet
– Przygotowanie prostych prototypów w programie Figma:
– podstawy działania programu,
– operowanie na podstawie komponentów,
– proste animacje i „smart animate”,
– Informacja zwrotna. Dlaczego „feedback” jest tak ważny?

Co zyskasz dodatkowo?
– Podstawowe umiejętności planowania projektu
– Podstawowe rozeznanie w programie Figma
– Podstawową wiedzę dotyczącą przygotowywania prototypów