Na tej prelekcji opowiem o tym w jaki sposób wygląda praca rekrutera technicznego, z którym najczęściej kandydat spotyka się podczas tzw. drugiego etapu rekrutacji. Moim zadaniem jest nie tylko weryfikacja kompetencji technicznych, ale także tego czy dany kandydat dopasuje się do istniejącego zespołu, wymagań klienta oraz do kultury firmy. Podczas prezentacji wskażę na jakie cechy charakteru oraz umiejętności kandydata zwracam szczególną uwagę, jakie informacje zawarte w CV kandydata są dla mnie najbardziej wartościowe i najistotniejsze, a także jak najlepiej przygotować się do rozmowy technicznej