Zapoznanie z narzędziami i technikami wykorzystywanymi do tworzenia nowoczesnego layoutu po stronie frontendowej, takimi jak preprocesor sass/scss, tailwind, css modules.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Targ Drzewny 9/11